trema.jpg

Trema - beheer en exploitatie de Dussenaar

Sinds 2018 is stichting Trema Beheer en Exploitatie in opdracht van de gemeente Altena in De Dussenaar gestart. Er wordt intensief samengewerkt met de beheerder van het dorpshuis. Samen zorgen we voor een fijne sfeer, passende verhuur en goede communicatie naar huurders en gebruikers van het dorpshuis en de zalen.

Missie Trema
Trema is een klantgerichte, ondernemende organisatie voor welzijn en kinderopvang. In het hart van de samenleving werkt zij aan de kwaliteit van leven. Elk mens is uniek en staat centraal, de dienstverlening richt zich op het aanspreken van de eigen kracht en ontplooiing van talenten. Wij geloven erin dat in je kracht staan en je talent inzetten en ontwikkelen essentieel zijn voor kwaliteit van leven.

Visie Trema

Om in haar missie te kunnen slagen, werkt Trema volgens zes uitgangspunten:

1. Eigen kracht. Trema biedt maatwerk gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van klanten en deelnemers.

2. Lokaal. Trema biedt haar diensten bij voorkeur nabij en in aansluiting op de leefomgeving van de klant.

3. Signalering als maatschappelijke verantwoordelijkheid. Trema signaleert behoeften en noden in de samenleving vanuit haar uitgebreide netwerk. Zij plaatst, als proactieve maatschappelijke ondernemer, deze vraagstukken op de publieke en politieke agenda.

4. Sociaal ondernemen. Trema steekt haar nek uit voor de ontwikkeling en implementatie van diensten die commercieel niet interessant zijn, maar wel degelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van een specifieke doelgroep. Vanzelfsprekend bewaakt Trema de balans tussen kwaliteit en kosten en tussen bestaande en innovatieve dienstverlening.

5. Vakmanschap centraal. Trema vraagt deskundigheid, betrokkenheid, flexibiliteit en eigenaarschap van medewerkers om te kunnen functioneren als sociaal en maatschappelijk ondernemer. Daarom investeert Trema continue in de professionalisering van haar medewerkers. Trema profileert zich als ‘goede werkgever’, waar mensen bewust voor kiezen.

6. Kwaliteitsbewust handelen. Trema biedt integrale dienstverlening, vraagt klanten en ketenpartners om feedback en doet aan intervisie om scherp te blijven of ze de juiste dingen voor de klant doet en die dingen goed doet.


Dienstenaanbod
In lijn met de missie en visie van onze organisatie en de doelstellingen van de gemeenten hebben wij een breed dienstenaanbod voor alle mensen in de leeftijd van 0 tot 100+.

Wij leveren:
Voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een taal- en/of sociaalemotionele ontwikkelingsachterstand , dagopvang, tussen- en buitenschoolse opvang, Limonadebrigade voor ontmoeting en opvoedadvies, algemeen maatschappelijk werk (AMW) voor individuele hulpvragen, maar ook voor budget- en assertiviteitscursus, Vroeg-eropaf ter voorkoming van schuldenproblematiek, Geschikt Wonen, woonzorgindicatie, voedselbankindicatie, jongerenwerk ambulant en op locatie, informele zorg met mantelzorgondersteuning en netwerkcoaching, Hartenbrigade, Servicepunt vrijwilligers, Inloop voor Elkaar, formulierenbrigade, mobiliteitsconsulent, ouderenwerk met steunpunten voor ontmoeting en activiteiten, maaltijdvoorziening, vrijwillige ouderenadviseurs, detachering van medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), coördinatie van Meer bewegen voor ouderen en kwartiermakers voor beheer en burgerinitiatieven in de multifunctionele accommodaties (MFA’s).