CBS DE SPRANKEL

CBS DE SPRANKEL

De Sprankel is een christelijke basisschool. De naam De Sprankel staat voor de vonk die overspringt vanuit enthousiasme voor de kinderen, de medemens en de schepping.
Het is belangrijk dat kinderen liefdevol met elkaar (leren) omgaan, in navolging van de liefde van Jezus voor de medemens. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilig werk- en leefklimaat. Dit is de basis van waaruit De Sprankel werkt, waarbij men zelf het goede voorbeeld geeft.

Wilt u een kijkje komen nemen bij ons op school?
Maak gerust een afspraak!

Telefoon: 0416-39 11 09
Email: directie@desprankel.nl

www.desprankel.nl

dots-lijntje_def.fw.png